O Prometheus

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GLINKI BRĄZU PROMETHEUS™

a) Czym jest glinka brązu PROMETHEUS™?

Glinka brązu PROMETHEUS™ jest glinopodobną substancją, która poprzez wypalenie w piecu utwardza się i przyjmuje postać czystego brązu. Składa się z drobinek sproszkowanego brązu, wody i organicznego spoiwa. Może być kształtowany ręcznie lub rozwałkowany za pomocą wałka. Glince można nadawać fakturę, a nawet poddawać obróbce na kole garncarskim.
Glinka brązu PROMETHEUS™ nadaje się do wypalania wraz z większością kamieni jubilerskich sztucznego pochodzenia (np. cyrkoniami), uprzednio przetestowanymi kamieniami pochodzenia naturalnego, szklanymi koralikami, porcelaną i glinką miedzi PROMETHEUS™. Może być także emaliowana.

Podczas wypalania PBC™ w piecu, organiczne spoiwo odparowuje i wypala się i pozostaje czysty brąz w stanie stałym. Należy go wyczyścić, w razie potrzeby poddać kąpieli trawiącej, a na końcu wypolerować.

Wykorzystując PBC™ wykonasz oryginalną biżuterię, ozdoby, wyroby puste, posągi i inne dekoracyjne przedmioty. Każdy wyrób stworzony przy pomocy PBC™ jest dziełem sztuki. Użyj PBC™, popuść wodze fantazji, a Twoje dłonie zrobią resztę!
b) Stosowanie glinki brązu PROMETHEUS™

Glinka PBC™jest bardzo łatwa w użyciu i podczas jej obróbki postępuje się podobnie, jak w trakcie obróbki glinki miedzi PROMETHEUS™, glinek srebra, glinek polimerowych, modeliny, ciasta mącznego i glin ceramicznych.

Etap mokry

- Przy standardowej konsystencji glinka PBC™ nie klei się do rąk ani plastikowych powierzchni roboczych. Pomimo to, zalecamy posmarować oliwą palce oraz powierzchnię roboczą, co nie wpłynie szkodliwie na glinkę. Najlepiej użyć w tym celu oliwę z oliwek.

- Wyjmij glinkę z plastikowej torebki i umieść na czystej powierzchni plastikowej, arkuszu folii teflonowej lub papieru woskowego. Nadaj jej żądany kształt lub fakturę przy użyciu palców, wałka, szpachli, narzędzi do kształtowania gliny, nożyków, wykałaczek i innych prostych narzędzi lub poddaj obróbce na kole garncarskim. Możesz nadać glince fakturę przy pomocy gumowych stempli, przeznaczonych do tego mat, liści, papieru lub innych interesujących środków.

- Pomimo że "etap mokry" nie powinien trwać za długo, bo glinka może wyschnąć, nie spiesz się, ponieważ PBC™zapewnia wystarczającą ilość czasu na obróbkę. Jeśli mimo to zauważysz pęknięcia powierzchniowe, natychmiast namocz je przy użyciu szczotki lub sprayu, a następnie wypełnij odrobiną pasty*, aby je zniwelować.

*Aby sporządzić pastę, dodaj odrobinę glinki do odrobiny wody i mieszaj, aż substancja przyjmie konsystencję gęstego jogurtu.

- Aby połączyć dwa wilgotne elementy, posmaruj wodą lub odrobiną pasty miejsca styku. W przypadku suchych elementów, namocz obficie punkty styku i nałóż odrobinę pasty, aby łączenie było trwałe.

- Niewykorzystaną porcję glinki przechowuj w plastikowej torebce z zamkiem strunowym, co zapobiegnie wyschnięciu. Wszelkie ścinki powstałe w trakcie obróbki natychmiastowo umieszczaj w torebce. Nie pozostawiaj torebki otwartej. Jeżeli nie planujesz używać glinki przez jakiś czas, umieść zamkniętą torebkę plastikową w szczelnie zamkniętym słoju. Połóż namoczoną gąbkę na dnie słoja. Utrzyma ona glinkę w dobrym stanie do czasu, aż ponownie zechcesz ją wykorzystać. Jeśli przechowujesz glinkę przez dłuższy czas, sprawdzaj okresowo gąbkę i namaczaj ją, jeśli zajdzie potrzeba.

Suszenie

- Należy całkowicie wysuszyć wyrób przed wypalaniem. Można to zrobić przy pomocy suszarki do włosów lub umieszczając wyrób na górze pieca. Również nadają się do tego płyty do podgrzewania potraw i odwadniacze żywności.

- Połóż rozgrzany wyrób na zimnym lustrze, aby upewnić się, czy całkowicie wysechł. Zdejmij go z lustra po kilku sekundach i sprawdź, czy na powierzchni lustra osadziła się para wodna. Ten test jest szczególnie istotny w przypadku dużych i grubych wyrobów. Jeżeli wyrób nie wysechł całkowicie, to podczas wypalania może pęknąć, złamać się lub mogą powstać pęcherzyki na jego powierzchni.

- Zalecamy pozostawić duże i/lub ciężkie wyroby (np. posągi) w temperaturze pokojowej na jakiś czas, a następnie kontynuować suszenie w umiarkowanych temperaturach. Zapobiegnie to powstawaniu pęknięć.

Etap suchy

Pomimo że wysuszone PBC™charakteryzuje wyższa wytrzymałość niż inne glinki metali, należy obrabiać glinkę z ostrożnością. Można ryć na powierzchni* wyrobów, piłować je, szlifować, wiercić w nich otwory przy pomocy narzędzi ręcznych lub obrotowych i stosować rylce. Aby połączyć ze sobą wyschnięte elementy, namocz punkty styku przy użyciu szczotki i nałóż odrobinę pasty.

*Narysuj żądany wzór ołówkiem, namocz linie szczotką i wygraweruj wzór dowolnym narzędziem, chociażby wykałaczką. Po naniesieniu wzoru z łatwością wypolerujesz nierówne powierzchnie przy pomocy papieru ściernego lub gąbek ściernych. Jest to zdecydowanie łatwiejsze na tym etapie obróbki, przed wypaleniem wyrobu.
c) Wypalanie glinki brązu PROMETHEUS™

Glinka PBC™ może być wypalana na trzy sposoby:


METODA OWIJANIA*

Gdy wyrób wyschnie, zawiń go w jedną lub dwie warstwy ręczników papierowych, w zależności od rozmiarów wyrobu. Wyroby większe, np. o wadze 200 gramów, należy zawinąć w 3 lub 4 warstwy. Należy pamiętać, że ręczniki papierowe różnią się grubością. Zalecamy przeprowadzić proste testy, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Zastosowanie zbyt dużej ilości papieru spowoduje emisję większej ilości dymu, jednak nie wpłynie szkodliwie na wyrób.**

Wykonaj pakunek owijając zawinięty w papierowe ręczniki wyrób otuliną ceramiczną (włókno ognioodporne, papier ceramiczny) o grubości 4-5 mm. Owiń wyrób co najmniej dwukrotnie tak, aby nie pozostawić żadnych szczelin. Tą samą otuliną można owinąć więcej niż jeden wyrób***, ale każdy wyrób należy osobno zawinąć w ręczniki papierowe.

**Należy wypalać wyroby w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza. Osobom ze schorzeniami płuc lub problemami z układem oddechowym może szkodzić dym powstający w trakcie wypalania.

***Podczas pracy z otuliną ceramiczną należy założyć rękawice ochronne. Nie wolno wdychać pyłu wydzielanego przez otulinę. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce.

Umieść pakunek na 30 minut w piecu rozgrzanym do temperatury 750° C*. Czas wypalania zacznij odliczać dopiero, gdy temperatura w piecu ponownie osiągnie wartość docelową. Ponieważ temperatura w większości pieców jest niższa w pobliżu drzwi przednich, umieść pakunek z tyłu lub z boku komory grzewczej.

Ponieważ piece różnią się od siebie, zalecamy wykonać kilka eksperymentów i prowadzić szczegółowy dziennik wypalania, który pozwoli opracować własny plan wypalania**. Można wypalać w wyższych temperaturach, jednak spowoduje to większe kurczenie się glinki.

*Pakunek należy wkładać do pieca i wyjmować z niego przy użyciu rękawic, szczypców, łopatki i okularów ochronnych. Rozgrzane wyroby należy umieścić na żaroodpornej powierzchni.

**Aby określić precyzję swojego pieca, wypal w nim mały kawałek gliny. Ze względu na systemy sterowania temperaturą i izolację, piece elektryczne mogą charakteryzować nieznaczne odchylenia. W zależności od wyników testu, możesz zwiększyć temperaturę wypalania o maksymalnie 5%.

Po zakończeniu wypalania wyjmij pakunek, umieść na żaroodpornej powierzchni i przed rozpakowaniem poczekaj, aż ostygnie. Alternatywnie możesz wyjąć rozgrzany wyrób z pakunku i ostudzić go wodą. Jeżeli zgorzelina nie odpadnie całkowicie z wyrobu, poddaj wyrób gorącej kąpieli trawiącej.

 

METODA TRADYCYJNA*

Połóż wysuszony wyrób (lub wyroby) na nierdzewnej siatce stalowej i umieść ją na 30 minut w piecu rozgrzanym do temperatury 800° C*. Czas wypalania zacznij odliczać dopiero, gdy temperatura w piecu ponownie osiągnie wartość docelową.**

Gdy czas wypalania dobiegnie końca, wyjmij wyrób z pieca, umieść na żaroodpornej powierzchni i poczekaj, aż ostygnie, bądź też ostudź rozgrzany wyrób wodą.*** Jeżeli zgorzelina nie odpadnie całkowicie z wyrobu, poddaj go gorącej kąpieli trawiącej.

*Ta metoda jest polecana szczególnie w przypadku wypalania dużych wyrobów, np. posągów.

**Ponieważ temperatura w większości pieców jest niższa w pobliżu drzwi przednich, umieść wyroby z tyłu komory grzewczej.

***Należy uważać na parę wodną.

 

METODA WĘGLOWA

Metoda węglowa składa się z dwóch etapów.

Etap 1.

Połóż wysuszony wyrób (lub wyroby) na nierdzewnej siatce stalowej i umieść ją na 10 minut w piecu rozgrzanym do temperatury 500° C lub na palniku kuchennym. Następnie połóż siatkę na żaroodpornej powierzchni i poczekaj, aż wyroby ostygną.

Etap 2.

Ułóż warstwę około 3 cm węgla aktywnego na dnie stalowego pojemnika. Umieść wyroby w odległości co najmniej 1,5 cm od siebie i wypełnij pojemnik węglem aktywnym. Zamknij pojemnik i umieść na 90 minut w piecu rozgrzanym do 800° C. Czas wypalania zacznij odliczać dopiero, gdy temperatura w piecu ponownie osiągnie wartość docelową. Po zakończeniu wypalania pozostaw pojemnik w piecu, aby ostygł, albo ostrożnie wyjmij go z pieca i połóż na żaroodpornej powierzchni. Gdy pojemnik ostygnie, można wyjąć z niego wyroby. Można również wypalać wyroby przez 2 godziny w temperaturze 800° C. Ten plan wypalania zalecany jest, gdy glinka brązu PBC™jest łączona z glinką miedzi PCC™.
d) Obróbka końcowa glinki brązu PROMETHEUS™

Wyczyść wyrób metalową szczotką, a jeśli zajdzie taka potrzeba, poddaj gorącej kąpieli trawiącej*. Po zakończeniu kąpieli dokładnie opłukaj wyrób wodą i osusz. Dzięki temu nabierze on ładnego, miedzianego koloru. Aby nadać wyrobowi innego koloru, można poddać go patynowaniu.

Wypoleruj wyrób gładzikiem, papierem polerskim, wykorzystując polerkę bębnową lub inną. Stosując środki polerskie, nadasz swojemu wyrobowi dodatkowego połysku.
e) Środki ostrożności

Glinka brązu PROMETHEUS™ zawiera organiczne spoiwo, wodę i sproszkowany brąz. Jest nietoksyczna i nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Pomimo że nie odnotowano przypadków reakcji alergicznej na produkt, alergicy powinni zachować ostrożność podczas pracy z produktem.
Należy wypalać wyroby w miejscu z dobrą cyrkulacją powietrza lub pod okapem kuchennym. Wypalanie dużych wyrobów, np. rzeźb, najlepiej dokonywać w piecu z wyciągiem dymu.
Wyroby należy wkładać do pieca i wyjmować z niego przy użyciu rękawic, szczypców, łopatki i okularów ochronnych.
Rozgrzane wyroby i narzędzia należy kłaść na żaroodpornej powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkowania uzyskano na drodze wnikliwych testów. Mimo to, producent nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnie lub w sposób dorozumiany, dotyczących dokładności informacji. Jako że firma Odak Arts, Hobby and Crafts Ltd. nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli nad stosowaniem produktu, obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do planowanych zastosowań, technik i metod. Użytkownik produktu przejmuje całkowitą odpowiedzialność za wszelkie ryzyko i bezpieczne stosowanie produktu.

DYSTRYBUTOR W POLSCE
PLANETART
UL. KUBINY 52
42-200 CZĘSTOCHOWA
TEL. (34) 37 319 79
studio@planetart.pl

Glinki Prometheus Bronze Clay dostępne w sklepie Planetart:
Prometheus Brąz Clay blok 100g
Prometheus Brąz Clay blok 200g
Prometheus Brąz Clay Strzykawka (3koń) 20g