Prawa autorskie

Wszystkie materiały (opisy, zdjęcia itp.) znajdujące się na stronie internetowej www.planetart.pl chronione są prawem autorskim.

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych:

Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.
Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na potrzeby własne (w celach niekomercyjnych).

Wykorzystanie w celach komercyjnych:

Każde użycie w celach komercyjnych materiałów z naszej strony internetowej wymaga uzyskania naszej pisemnej zgody.
Przez użycie materiału w celach komercyjnych rozumiemy każdy rodzaj upowszechniania (kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucję, transmisję, publikowanie oraz prezentowanie) w części lub całości.